Agenda Innexus & Innexus Food Circle

Innexus organiseert met regelmaat symposia en seminars voor de food industrie in Noord-Nederland. Ook worden er aanvullende netwerk- en projectbijeenkomsten voor de leden georganiseerd. Deze vinden doorgaans plaats op de locatie van de leden en worden eventueel gecombineerd met een bedrijfsbezoek.

Onder de naam Innexus Food Circle worden in het najaar van 2015 en het jaar 2016 meerdere inspiratie sessies georganiseerd.

Directiediner 23 juni

Directiediner 23 juni

Van 23 juni 2016 17:30 tot 23 juni 2016 20:30

Bij Van der Valk Hotel Wolvega Atalanta 10, 8472 CA Wolvega, Nederland

Geplaatst door Dummy

 

 

 

 

Beste leden van Innexus,

Tijdens het Innexus Directiediner op 23 juni 2016 willen we op de gebruikelijke wijze aandacht geven aan een aantal initiatieven die lopen en waaraan leden van Innexus kunnen deelnemen. Voor het geval u niet fysiek aanwezig kunt zijn op deze avond, treft u onderstaand enige informatie over het onderwerp.

Het thema van de avond: Kennisontwikkeling en in het bijzonder “man made blue zone in Noord Nederland” en “Food Challenge” alsmede het oprichten van een “Gezondheid BV”.

 

food challenge

Programma

  • Rond 17.30 u. inloop van deelnemers.
  • Rond 18.00 u. geeft Mark Kats een korte toelichting op het project rond de "Man made Blue Zone" in Noord Nederland, waar mensen langer leven dankzij lifestyle en gezonde voeding.
  • Rond 18.30 u. licht ondergetekende het project toe dat richt op effectiever werken met elkaar en met kennisinstellingen. Hierin worden ook projecten voor bedrijven voorbereid voor uitvoering onder andere regelingen.
  • Rond 19.00 u. licht Jan Buining onze intentie toe om een “Gezondheid BV” op te richten. We willen samen een omgeving creëren waarin door onze leden geleverde producten kunnen worden uitgetest.

We verwachten op het einde van de avond een flinke stap gezet te hebben in de realisatie van een “living lab” dat uit kan groeien tot een bredere afzetmarkt.

 

 

Kennisontwikkeling

De call “kennisontwikkeling” is gericht op het opzetten van netwerken tussen bedrijven en kennisinstellingen. We hebben daarmee de nodige ervaringen opgedaan en we verwachten dat we onder het motto “bedrijven in de lead !” nieuwe vormen kunnen vinden om dit meer te richten op de specifieke wensen en eisen van onze sector.

  1. Innovatie op proces en kwaliteit. Hierin werken we samen met Van Hall Larenstein en hun voedingsapplicatiecentrum in oprichting en met Hanze en hun Zernike advanced processing unit.
  2. Innovatie op gezondheidsproducten in het kader van de Man made Blue Zone, samen met HANNN.

Hiervoor worden nu twee projecten geschreven.

innexus partners 02

Proeftuinen

De call “proeftuinen” geeft de mogelijkheid om een proefomgeving op te zetten voor het uittesten van gezondheidsproducten in een “real life” situatie. Restaurants van bedrijven of organisaties lenen zich daarvoor uitstekend. Daarbij kunnen allerlei zaken worden ontwikkeld en gevolgd of gemeten, niet alleen productgericht, maar ook marketingtechnisch. We hebben besloten om hierop nog geen aanvraag te doen, maar de zaken commercieel op te zetten. We denken aan een samenwerkingsverband tussen voedingsbedrijven en restaurants met een leverancier-afnemer karakter. Binnen de call kunnen we dan later de monitoring van het proces organiseren.

 

Locatie Directiediner

Hotel van der Valk

Atalanta 10

8472 CA  Wolvega


Ik kijk ernaar uit om u op 23 juni te zien aan het diner bij Hotel Van der Valk in Wolvega.

Met vriendeljke groet,

Directeur Innexus


2016-06-23 17:30:00
2016-06-23 20:30:00

feeding slogan