woensdag, 02 maart 2016 13:20

Terugblik 18 februari: Personalised Food bijeenkomst

Voedsel op maat, de toekomst? Werken in ketens broodnodig

Een op maat gesneden voedingspatroon en/of op maat gemaakte voedingsproducten/supplementen, waardoor je gericht bepaalde ziektes kunt vermijden. Het is momenteel nog een utopie. Er zijn echter aanwijzigingen dat het kan werken. Wel zijn er nog de nodige hordes te nemen.

Afbeelding  foto

 

Personalised Food – kansen voor de sector
Op 18 februari jl. vond in Thialf een bijeenkomst plaats over dit thema, georganiseerd door Innexus, Food Circle en Avebe in samenwerking met o.a. Hogeschool Van Hall Larenstein en de Hanzehogeschool. Dit event was de eerste in een serie bijeenkomsten over prangende issues in de sector. Voeding op maat ofwel personalised food is niet gelijk iets wat hier en nu speelt, maar wat op termijn wel aanzienlijke gevolgen voor de sector kan hebben. Ongeveer 70 deelnemers vanuit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid waren aanwezig om gezamenlijk de kansen voor personalised food te verkennen. Onderstaande film laat een impressie zien van de dag met de kernboodschap van de sprekers.

Via de volgende link kunt de film van de bijeenkomst bekijken.


Studentenwedstrijd – wat & hoe eten we in 2032?
Studenten hadden de mogelijkheid om aan een posterwedstrijd deel te nemen. De poster moest antwoord geven op de vraag “Wat en hoe eten wij in 2032?”. 17 studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein en de Hanzehogeschool Groningen hebben aan de wedstrijd deelgenomen, waarbij ze €500, €250 en €100 konden winnen.
De eerste prijs is gegaan naar Elena Alefs, student van de Hogeschool Van Hall Larenstein. De tweede prijs is gewonnen door Circe Roossien & Linda Joosten, en de derde prijs kregen Leon Feddema & Sharlie van der Heide, allen studenten van de minor Food Ingredients and Health (ILST) van de Hanzehogeschool Groningen. 

  Student

student 2

 

student 3


 

Vervolgsessies
Tijdens de bijeenkomst zijn vele ideeën naar voren gekomen, waarop we meer in detail tijdens vervolgsessies kunnen ingaan. Aan de onderwerpen voor deze vervolgbijeenkomsten wordt nog gewerkt. Wel zijn de data al vastgelegd:

Woensdag 20 april 2016 van 16.00 – 20.00 uur
Woensdag 18 mei 2016 van 16.00 – 20.00 uur

Heeft u interesse in het onderwerp, heeft u ideeën of wilt u op de hoogte gehouden worden van de vervolgsessies, neem dan contact op met Saskia van Gend, projectmanager TCNN, via saskiavangend@tcnn.nl of 06-47438324.