De functional food & drinks market is één van de snelst groeiende markten. Uit een recent rapport van Euromonitor blijkt dat er een groei van 25% heeft plaatsgevonden tussen 2008 en 2013. Resulterend in een wereldwijde marktomvang van 249 miljard euro.

Opvallend is dat uit een consumentenonderzoek van Mintel (febr. 2014) blijkt dat maar 7% van de consumenten een gezondheidsclaim op een verpakking gelooft en een derde denkt dat een dergelijke claim alleen een excuus is voor de producenten om een hogere prijs voor het product te vragen.

Een andere recente trend is dat voedingsexperts er voor pleiten om niet te proberen het gedrag van de consumenten aan te passen, maar dat het antwoord moet komen van de producten: het produceren van producten die nog beter passen in een gezond duurzaam voedingspatroon en aantrekkelijk zijn om te gebruiken.

Uit eigen onderzoek van Innexus blijkt dat de nutritionele kennis binnen veel Noordelijke MKB bedrijven niet het niveau heeft in vergelijking met de aanwezige kennis op processing, veiligheid, kwaliteit etc. Innexus heeft als doelstelling om bij te dragen aan de nutritionele kennis van deze bedrijven die opereren of willen opereren in het domein voeding en gezondheid.

Om dat doel te bereiken organiseert Innexus een viertal cursussen omtrent voeding en gezondheid: De Innexus's Back to Basics Nutrition College Tour.
In deze vier cursussen wordt ingegaan op de basisbegrippen van nutritionele voeding. De cyclus is toegankelijk voor elk noordelijk MKB bedrijf dat zich bezighoudt met het produceren van voeding dan wel voedingsingrediënten.

Innexus organiseert vier sessies in het najaar van 2015, te weten:

 1. Koolhydraten: 30 juni 2015
  Klik hier voor meer informatie
 2. Nutriënten: 27 augustus 2015
  Klik hier voor meer informatie
 3. Eiwitten: 10 september 2015
  Klik hier voor meer informatie
 4. Vetten: 8 oktober 2015
  Klik hier voor meer informatie

Tijdstip van de bijeenkomsten: 15.30 tot 19.00 uur.

De gehele cyclus wordt verzorgd door de heer Jan de Vries - klik hier voor zijn achtergrond en ervaringen. 

feeding slogan