Netwerkorganisatie voor bedrijven actief in food

Innexus is een netwerkorganisatie van en vóór ambitieuze foodbedrijven in Noord-Nederland, die hun gezamenlijke competenties en innovatiekracht bundelen tot de kracht van een “multinational” en deze aanwenden om hun concurrentiepositie  te versterken. De leden zijn MKB voedingsbedrijven die met eigen onderzoeks- cq. ontwikkelingsactiviteiten voedingsmiddelen en/of voedingsingrediënten en halffabrikaten produceren. Maar ook bedrijven die diensten of producten leveren aan de voedingsindustrie of daarvan afnemer zijn.

Een samenwerkingsverband in food

Innexus vormt een samenwerkingsverband waarbinnen leden met elkaar in gesprek komen ('verbinden'), aan de hand van thema's kennis uitwisselen ('inspireren') en new business projecten genereren ('faciliteren').

Innexus organiseert een netwerkprogramma van thema’s en een portfolioprogramma met projecten. Productinnovaties worden door middel van projecten binnen Food Circle uitgevoerd. De klantvraag van de leden staat steeds centraal en er wordt zowel door leden als door derden in geparticipeerd. Een belangrijke plaats heeft het opleiden van medewerkers binnen de bedrijven en het interesseren van jongeren voor de sector.

 

Download hier de presentatie 'Innexus, Feeding the Needs of Tomorrow'. 

Download hier het rapport Building the Platvorm, Expanding the Profile' Verbreding Innexus 2014

feeding slogan