Belangrijk is om voldoende instroom van nieuwe arbeidskrachten te krijgen om de groei, maar ook de vergrijzing van de sector op te vangen. Minstens net zo belangrijk is het om mensen die door reorganisaties vrijkomen, of zelf willen vertrekken door gebrek aan perspectief, voor de sector te behouden. Immers, dit is geschoold personeel dat een voedingsbedrijf kent en dat met weinig bijscholing aan de gang kan bij een ander voedingsbedrijf. Om die reden is er in Noord Nederland een Transfercentrum Food & Feed opgezet.

Innexus is reeds enkele jaren de voorzitter van de HCA (Human Capital Agenda van de Topsector Agri & Food) in Noord Nederland. Hieruit zijn verschillende activiteiten ontstaan, zoals “de week van de levensmiddelenindustrie”, de samenwerking in “slagvaardig MBO” en het “Transfercentrum Food & Feed”. Plaatje personeel uitwisseling 

In dit centrum ligt de focus op het krijgen en behouden van talent in de sector van de levensmiddelenindustrie.

Kerntaken zijn onder andere

  • organiseren van werk naar werk bij reorganisaties;
  • organiseren van arbeidsmobiliteit binnen de sector, van bedrijf naar bedrijf, van werk naar werk;
  • sturing op instroom vanuit opleidingen;
  • sturing op instroom vanuit WW, bijstand en participatiewet: samenwerking met gemeenten en UWV.

Ondersteuning van het initiatief

Royal Friesland Campina ondersteunt dit initiatief en heeft voor de eerste één tot anderhalf jaar een HRM medewerker beschikbaar gesteld om dit centrum vorm te geven en de activiteiten te starten. Zijn naam is: Karst Groothoff

Groothoff Karst kleinKarst Groothoff is vanaf 2003 werkzaam bij Friesland Campina, waarvan de eerste 10 jaar in diverse logistieke functies in Meppel en Leeuwarden. De afgelopen 2,5 jaar heeft hij de rol van HR Manager Operations vervuld op de locatie in Leeuwarden. Hij is vanaf 1 januari 2016, gedetacheerd vanuit Friesland Campina. We hebben Karst al leren kennen als een enthousiaste en deskundige persoon, die graag met de leden van Innexus en andere bedrijven in de sector een afspraak maakt om meer te vertellen over de plannen en de bedoeling van het transfercentrum.

U kunt hiervoor contact opnemen via 06-51916709 of per email: karst.groothoff@frieslandcampina.com

 

 

 

feeding slogan