Ondernemers die samen werken

Innexus richt zich op alle MKB bedrijven actief binnen de voedingsindustrie in Noord-Nederland die de horizon willen verbreden. Die kansen zien, maar die niet altijd zelfstandig kunnen benutten. Hetzij door gebrek aan capaciteit, kennis of tijd. Innexus verbindt deze bedrijven door organisatie van gezamenlijk “business development” met een praktische invulling aan projecten door proces-, applicatie- en productontwikkeling.

Kennis maken en kennis uitwisselen

Leden krijgen de gelegenheid om regelmatig in gesprek te zijn met kennisinstellingen en andere bedrijven. Aan de hand van thema's wordt men geïnspireerd om op ongedwongen wijze kennis en competenties te delen en ideeën op te doen. Daarnaast worden ook aanvullende bijeenkomsten georganiseerd zoals ledenbijeenkomsten, innovatietours, bedrijfsbezoeken en bijeenkomsten voor horizontaal overleg voor diverse bedrijfdisciplines. Deelname aan deze bijeenkomsten is exclusief voor medewerkers van de aangesloten bedrijven.

Wat wordt er bereikt?

Competentieontwikkeling, procesontwikkeling, verduurzaming van het productieproces en tal van andere relevante onderwerpen worden in Innexus verband besproken en in projecten tussen leden ontwikkeld. Daarbij kunnen de projectdeelnemers samenwerken met onderwijsinstellingen en overige kennisleveranciers. Innexus vormt tevens de verbinding met het Topsectoren Beleid dat de nationale overheid heeft opgezet om innovatie te stimuleren. Door regelmatig overleg met de andere regionale clusters in Nederland ontstaat een sterk nationaal MKB voedingsnetwerk.
Binnen Food Circle werken Innexus leden samen met derden aan innovatie door product ontwikkeling. Innexus was medeoprichter van Food Circle, dat zich richt op onderzoek naar haalbaarheid van nieuwe voedingsconcepten. Uit deze concepten kunnen de individuele bedrijven commerciële producten ontwikkelen. Lees verder over de Food Circle... ->

feeding slogan