Achtergrond

De voedingsmiddelenindustrie is voor Nederland, en in het bijzonder voor Noord-Nederland, van groot belang. Meer dan honderd bedrijven in deze regio zijn goed voor 15.000 arbeidsplaatsen en € 6 miljard omzet per jaar. De positie van deze industrie wordt bedreigd door schaalvergroting/concentratie en dreigend vertrek van bedrijven, opleidingen en arbeidskrachten uit de regio. Een aantal Noord-Nederlandse organisaties, met Innexus als initiator, onderkennen dit en hebben het voortouw genomen om een nieuwe stimulans tot groei te geven de sector. Door een gezamenlijke aanvraag is subsidie verkregen voor het project “Food Circle – Food for Healthy Aging”

Doelstelling

Binnen ‘Food Circle’ worden trendsettende ontwikkelingen op het gebied van voeding voor de mens die gezond ouder wil worden, omgezet in voor de voedings­middelensector beschikbare kennis en kunde. Door deze kennis toe te passen en nieuwe voedings- en voedingsmiddelenconcepten, producten, processen en diensten te ontwikkelen en beschikbaar te maken voor de deelnemende bedrijven, kunnen MKB-bedrijven uit deze sector hun concurrentiepositie in de toekomst behouden en verbeteren. ‘Food Circle’ opereert als een regionaal platform waarin bedrijven, kennisinstellingen en experts multidisciplinair samenwerken.

Deelnemers

Partners bij de start van dit project is Innexus met de daarin samenwerkende ondernemingen uit de noordelijke voedingsmiddelenindustrie, Avebe, Hogeschool Van Hall Larenstein en de Hanzehogeschool Groningen. TechnologieCentrum Noord-Nederland (TCNN) is namens de Noord-Nederlandse voedingsmiddelenindustrie en kennisinstellingen aanvrager en penvoerder van ‘Food Circle – Food for Healthy Ageing’. Er bestaat een actieve samenwerking het Healthy Ageing Netwerk Noord-Nederland (HANNN) en het Carbohydrate Competence Center (CCC).

feeding slogan