Het verhogen van het competentieniveau

Door “people development” richten de bedrijven die Innexus vormen zich op het verhogen van het competentieniveau van hun organisaties. Daarbij gaat het om zowel huidig als toekomstig personeel.


Voor het huidige personeel wordt het continu leren steeds belangrijker om te kunnen voldoen aan alle nieuwe eisen. Hiervoor is met Van Hall Larenstein een samenwerking opgezet in een module 'Foodtechnologie voor niet-technologen'. Op MBO niveau ondersteunt Innexus het CIV, het “Centrum voor Innovatief Vakmanschap”voor de voeding.


Voor de allerkleinsten organiseert Innexus al enkele jaren een “eet en weet huis” waar de eerste ervaringen met voeding worden opgedaan. In een stimulerende leeromgeving zoeken ze zelf antwoord op de vraag: “Hoe smaakt iets en waar komt het vandaan?”


Verder wordt steeds vaker gezamelijk personeel geworven en biedt het netwerk de mogelijkheid tot ontwikkelen van de loopbaan van medewerkers die toe zijn aan nieuwe uitdagingen.
Inmiddels kennen wij een hogere instroom van personeel en een hoger kennisniveau van huidig personeel en verbetert het imago van de sectorals aantrekkelijk werkgever.
Het onderwijs is dichter bij de bedrijven komen te staan en wordt steeds meer ervaren als een geïntegreerd deel van de sector.

feeding slogan