Human Capital

Onder de noemer van Human Capital wil Innexus de brug slaan tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. En haar leden in staat te stellen op een snelle en toegankelijke wijze toegang te verkrijgen tot studenten op MBO, HBO en WO voor het doen van stages, projecten en afstudeeropdrachten. Onderstaande onderwijsinstellingen plaatsen hun studenten graag bij de Innexusleden en als zodanig kunt u direct in contact treden met de hiervoor aangewezen coordinator van stage- en afstudeeropdrachten.

feeding slogan